Bokslutsrapport 2011 för Consilium AB (publ)

  •  Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 978,0 MSEK (926,3)
  •  EBITDA ökade med 27 procent till 91,3 MSEK (72,0)
  •  EBIT ökade med 46 procent till 54,9 MSEK (37,6)
  •  EBT ökade med 69 procent till 38,4 MSEK (22,7)
  •  Orderingången minskade med 2 procent till 873,2 MSEK (890,9)
  •  Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet exklusive minoritetsintresse uppgick till 1,50 SEK (0,91)
  •  Totalt resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 1,06 SEK (0,75)

 
   

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se


Ladda ner som PDF