Bokslutsrapport 2010 för Consilium AB (publ)

  • Orderingången uppgick till 914,5 MSEK (879,6)
  • Nettoomsättningen uppgick till 943,3 MSEK (912,2)
  • EBITDA uppgick till 69,4 MSEK (75,5)
  • EBIT uppgick till 35,0 MSEK (45,1)
  • EBT uppgick till 20,1 MSEK (33,5)
  • Resultat per aktie exklusive minoritetsintresse uppgick till 0,75 SEK (0,28)
  • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas (0,35)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post:
ove.hansson@consilium.se

Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post:
anna.holmgren@consilium.se