Bokslutsrapport 2008 för Consilium AB (publ)

– Orderingången ökade med 32 procent till 1.137,3 MSEK (863,4)
– Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 945,4 (756,1)
– EBITDA ökade med 17 procent till 100,0 MSEK (85,6)
– EBIT ökade med 14 procent till 73,0 MSEK (64,0)
– EBT ökade med 14 procent till 59,6 MSEK (52,3)
– Resultat per aktie uppgick till 2,37 SEK (2,94)
– Styrelsen föreslår årsstämman en kontant utdelning om 0,50 SEK (0,75) per aktie för räkenskapsåret 2008

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02, e-post: ove.hansson@consilium.se
Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03, e-post: anna.holmgren@consilium.se