Bokslutsrapport 2004

– Orderingången för kärnverksamheten uppgick till 612,1 MSEK (552,2)
– Nettoomsättningen för kärnverksamheten uppgick till 582,4 MSEK (587,0)
– Rörelseresultat för kärnverksamheten uppgick till 20,4 MSEK (32,2)
– Resultat efter skatt uppgick till –7,4 MSEK (–5,7)
– Resultat per aktie uppgick till –1,21 SEK (–1,14)