ÄNDRAT RAPPORTDATUM

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m augusti kommer att publiceras den 18 september 2008.

Stockholm 2008-09-17

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anna Holmgren, Finanschef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0708-71 78 72