ÄNDRAT DATUM FÖR PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORT JANUARI – JUNI 2008

Kvartalsrapporten januari – juni 2008 kommer att publiceras den 26 augusti 2008 istället för den 28 augusti 2008.

Stockholm 2008-08-18

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anna Holmgren, Finansdirektör
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0708-71 78 72