Ändrat datum för publicering av delårsrapporten januari–september 2012

Delårsrapporten januari-september 2012 kommer att publiceras den 27 november 2012 (tidigare angivet datum var den 28 november 2012).

Stockholm 2012-11-06

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anna Holmgren, Finanschef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0708-71 78 72

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, har ca 600 anställda och omsätter ca 1.000 MSEK.

Ladda ner som PDF