ÄNDRAT DATUM FÖR PUBLICERING AV BOKSLUTSRAPPORTEN 2009

Bokslutsrapporten 2009 kommer att publiceras den 23 februari 2010 istället för den 18 februari 2010.

Stockholm 2010-01-25

Consilium AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anna Holmgren, Finansdirektör
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0708-71 78 72