ÄNDRAD RAPPORT TIDPUNKT

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t o m juni kommer att publiceras den 13:e augusti 2007.

Stockholm 2007-07-12

CONSILIUM AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Consilium AB (publ)
Anna Holmgren
Finanschef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 070-8717872
http://www.consilium.se