Ekonomisk information

2018 i korthet

  • Orderingången, för kvarvarande verksamheter, ökade med 2 procent till 1 436, 1 MSEK (1 401,1).
  • Nettoomsättningen, för kvarvarande verksamheter, ökade med 8 procent till 1 420,3 MSEK (1 313,3).
  • Rörelseresultatet (EBIT), för kvarvarande verksamheter, uppgick till 132,6 MSEK 1) (143,5).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (0,00).

1) Exklusive engångsnedskrivning av goodwill, 50,0 MSEK.