Trifilon AB

Svenskt innovationsföretag som sedan 2012 utvecklar funktionella biokompositmaterial. Trifilon levererar biokompositer till bland annat tillverkning av resväskor, snusdosor, detaljer till hemeletronik, och trädgårdsprodukter m.m.

Trifilon erbjuder kundanpassade materialblandningar utifrån sina tre materialfamiljer: BioLite, Switch och Revo med polymer (plastråvara) som antingen är fossil, biobaserad eller återvunnen – förstärkta med biofiber som hampa och cellulosa. Trifilons material erbjuder också kraftigt klimatpåverkan i termer av C02 och redan 2018 uppmärksammade WWF Trifilons material som ett av de tio främsta ”climate solving technologies” i Europa.

Ägarandel: <1,0 %
www.trifilon.com