ImagineCare AB (publ)

ImagineCare startade 2013 som ett innovationsprojekt mellan Microsoft och sjukvårdssystemet Dartmouth-Hitchcock i USA. Plattformen och lösningen har utvecklats av 40 heltidsanställda med tvärprofessionell bakgrund.

2017 tog LifecareX AB över bolaget för att driva en global spridning med start i Sverige. ImagineCare erbjuder förebyggande stöd genom att upptäcka och åtgärda små försämringar i patienters hälsotillstånd genom en vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum.

Ägarandel: <1,0 %
www.imaginecare.com