Envigas

Envigas AB är ett nytänkande svenskt CleanTech-företag som genom en termokemisk process producerar biokol, bioolja och biogas baserat på restprodukter från skogsindustrin som på ett förnyelsebart sätt kan ersätta fossila insatsvaror inom olika industrier.

Envigas produkter kan på ett förnyelsebart sätt kan ersätta fossila insatsvaror inom olika industrier. Biokolet kan användas som reduktionsmedel av den metallurgiska industrin, biooljan som insatsvara i raffinaderier och biogasen som en energibärare – alla förnyelsebara produkter som bidrar till att minska utsläppen av fossil koldioxid.

Ägarandel: 25 %

https://www.envigas.com