C-Green

C-Green AB är ett processtekniskt innovationsbolag som utvecklar en komplett lösning för att effektivt omvandla stora mängder slam till biokol.

C-Greens process bygger på hydrotermisk karbonisering (HTC) som i princip kopierar naturens sätt att bryta ner komplexa organiska föreningar till kol, men som tar någon timme istället för miljontals år.

Ägarandel: < 1,0 %
www.c-green.se