549300PSDFYO1ZBFO4132023-01-012023-12-31iso4217:SEK549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31iso4217:SEKxbrli:shares549300PSDFYO1ZBFO4132023-12-31549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-01-012023-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-01-012023-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-01-012023-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-01-012023-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-01-012023-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-01-012023-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132023-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember
Årsredovisning 2023
INNEHÅLL
Året i korthet 3
Detta är Concejo 4
Vd har ordet 6
Concejos värdeskapande 8
Concejo Industrier 10
Firenor International 10
Optronics Technology 11
ACAF Systems 12
SAL Navigation 13
SBF Fonder 14
Concejo Ventures 16
Intressebolag 17
Noterade innehav 17
Onoterade innehav 18
Aktieinformation 20
Alternativa nyckeltal 22
Förvaltningsberättelse 23
Rapport över resultat och totalresultat
för koncernen 27
Koncernens balansräkning 28
Förändringar i koncernens eget kapital 29
Koncernens kassaödesanalys 30
Moderbolagets resultaträkning 31
Moderbolagets balansräkning 32
Förändringar i moderbolagets eget kapital 33
Moderbolagets kassaödesanalys 34
Noter 35
Styrelsens underskrifter 53
Revisionsberättelse 54
Bolagsstyrning 57
Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten 60
Hållbarhet 61
Concejos styrelse 64
Concejos koncernledning 65
Adresser 66
2 CONCEJO ÅRSREDOVISNING 2023