549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31iso4217:SEK549300PSDFYO1ZBFO4132021-01-012021-12-31iso4217:SEKxbrli:shares549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31549300PSDFYO1ZBFO4132020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300PSDFYO1ZBFO4132020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300PSDFYO1ZBFO4132020-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132020-12-31ifrs-full:ReserveOfEquityComponentOfConvertibleInstrumentsMember549300PSDFYO1ZBFO4132020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300PSDFYO1ZBFO4132020-12-31549300PSDFYO1ZBFO4132021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-01-012021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-01-012021-12-31ifrs-full:ReserveOfEquityComponentOfConvertibleInstrumentsMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-01-012022-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:SharePremiumMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:OtherReservesMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember549300PSDFYO1ZBFO4132022-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember
Årsredovisning 2022
INNEHÅLL
Året i korthet 3
Detta är Concejo 4
Vd har ordet 6
Concejos värdeskapande 8
Concejo Industrier 10
Firenor International 11
Optronics Technology 12
ACAF Systems 14
SAL Navigation 15
SBF Fonder 16
Concejo Ventures 18
Intressebolag 19
Noterade innehav 19
Onoterade innehav 20
Aktieinformation 22
Alternativa nyckeltal 24
Förvaltningsberättelse 25
Rapport över resultat och totalresultat
för koncernen 30
Koncernens balansräkning 31
Förändringar i koncernens eget kapital 32
Koncernens kassaflödesanalys 33
Moderbolagets resultaträkning 34
Moderbolagets balansräkning 35
Förändringar i moderbolagets eget kapital 36
Moderbolagets kassaflödesanalys 37
Noter 38
Styrelsens underskrifter 60
Revisionsberättelse 61
Bolagsstyrning 64
Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten 67
Hållbarhet 68
Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten 71
Concejos styrelse 72
Concejos ledning 73
Adresser 74
2 CONCEJO ÅRSREDOVISNING 2022