SBF Management

SBF Management AB (SBM) är en förvaltare av investeringsfonder. SBM:s affärsidé är att attrahera kapital till fastighetsfonder som äger hyresbostäder i Sverige. SBM skapar värde genom att förvärva, utveckla och långsiktigt förvalta bostadshyresfastigheterna.

SBF Management förvaltar idag en fond som riktar sig till institutionella investerare och en fond som riktar sig till privatpersoner, SBF Bostad, noterad på NGM Nordic AIF. SBF Management har för närvarande cirka 3 miljarder kronor under förvaltning.

Ägarandel: 100,0 %

www.sbffonder.se