Dracoon GmbH

Dracoon, grundat 2012, är ett tyskt cybersäkerhetsföretag specialiserat inom säker hantering, lagring och överföring av datafiler.

Dracoon är marknadsledande inom de tyskspråkiga länderna i Europa (DACH) och ett av Tysklands snabbast växande SaaS-bolag. Dracoon erbjuder en säker, krypterad, plattformsoberoende mjukvara som kan användas såväl i molnet som på egna servrar. Dracoons lösning uppfyller en mängd höga säkerhetsstandarder, samt GDPR, och används idag av företag verksamma inom finans och försäkring, hälsa och sjukvård, tillverkningsindustri, försvar och offentlig sektor. Bland kunderna märks exempelvis flera tyska banker, försäkringsbolag och myndigheter.

Ägarandel: 8,2 %
www.dracoon.com