Adtraction Group AB

Adtraction, grundat 2007, är nordens snabbast växande plattform för digital marknadsföring via partners.

Bolaget utvecklar och driver en plattform som kopplar samman annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare. Adtractions huvudsegment är e-handel och finans. Verksamheten bedrivs på 11 europeiska marknader med huvudkontor i Stockholm. Adtraction är noterat på First North Growth Market.

Ägarandel: 2,8 %
www.adtraction.com